23. 4. 2008 Odborníci diskutovali o čištění Brněnské přehrady

Jak se čistí Brněnská přehrada

 

Ve středu 23. dubna se v brněnském Sále Břetislava Bakaly konala veřejná diskuse s odborníky k tématu „Jak se čistí Brněnská přehrada“. Akci pořádalo Statutární město Brno a Jihomoravský kraj. Město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy zahájilo práce na vyčištění Brněnské přehrady - již od loňského roku je postupně realizován soubor mnoha opatření, která přispějí k řešení problému přemnožených sinic ve vodách přehrady. Na veřejné besedě se tak představili odborníci, kteří se na projektu podílejí, a zodpovídali  otázky, které se v souvislosti s čištěním přehrady nejčastěji objevují. Jihomoravský kraj na besedě zastupoval náměstek hejtmana Václav Horák.