Kraj přispěje k modernizaci Zdravotnické záchranné služby JMK

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 14. září 2020 schválila tři projekty v celkové hodnotě přes 4,5 milionu korun posilující modernizaci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK).

Členové rady souhlasili se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ZZS Jihomoravského kraje - pokročilý simulátor New born - 2020“. „Půjde o věrný simulátor novorozence, který je schopen fungovat autonomně bez závislosti na přímé účasti instruktora, kdy instruktor je v ovládacím centru, výjezdová skupina pracuje při vyšetření a ošetření v týmu nerušena zásahy instruktora. Na simulátoru je možné věrné vyšetření všech základních životních funkcí, provedení základních život zachraňujících výkonů i hlasová odezva. Předpokládané výdaje činí 1,5 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Dalším schváleným zahájeným výběrovým řízením je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „ZZS Jihomoravského kraje - záložní radiokomunikační síť - 2020“. Jde v něm o vybudování záložní radiokomunikační sítě, která zajistí zvýšení soběstačnosti v oblasti spojení výjezdových skupin, operačního střediska a krizového štábu v případě vzniku mimořádné události. Předpokládaná výše veřejné zakázky představuje 1,5 milionu korun.

Krajští radní schválili také přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky „Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JMK v Brně – Bohunicích II“ mezi Jihomoravským krajem a varšavskou společností SIM FACTOR včetně poskytování pozáručního servisu. Celková cena činí 1,565 milionu korun (bez DPH).