Kraj podpoří vypracování projektové dokumentace monitoringu sesuvů v Přítlukách

Jihomoravský kraj podpoří vypracování projektové dokumentace monitoringu sesuvů, které trápí obec Přítluky na Břeclavsku. Poskytnutí částky 130 tisíc korun na zpracování projektu s celým názvem „Svahová nestabilita Přítluky – zpracování projektové dokumentace monitoringu“ projednala na svém pondělním (14. září 2020) jednání Rada Jihomoravského kraje.

V katastru obce Přítluky se již delší období vyskytují sesuvy evidované v registru svahových nestabilit vedeném Českou geologickou službou. O dotaci na zpracování příslušné projektové dokumentace monitoringu požádalo kraj vedení obce. „Aktuální vývoj sesuvné oblasti je negativní a její stabilita se v posledních letech snižuje, mimo jiné vlivem probíhajících klimatických změn a střídaní suchých a deštivých období. Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace monitoringu, na jejímž základě bude možno upřesnit a zajišťovat zdroje na financování vlastní realizace monitoringu. Ten umožní měření pohybů sesuvného tělesa a sledování hladiny podzemní vody. Z monitoringu vyplynou případné potřeby – změny kategorizace ohrožení, která je nyní v databázi svahových nestabilit v kategorii II. – a konkrétní opatření,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Sesuvy se nacházejí na jižním svahu Přítlucké hory a zasahují částečně do zástavby. Vznikly již v období pleistocénu, tj. v období starším více než 10 000 let. Jejich stabilita byla následně narušena terénními úpravami a výstavbou sklepů v čelní části sesuvu. Sesuv rovněž přímo ohrožuje hlavní komunikaci procházející obcí.

O poskytnutí dotace rozhodne ve čtvrtek 17. září 2020 na svém jednání Zastupitelstvo JMK.