Hejtman přivítal novou rektorku Univerzity obrany

Hejtman Bohumil Šimek přijal ve středu 9. září 2020 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu novou rektorku brněnské Univerzity obrany plukovnici gšt. doc. RNDr. Zuzanu Kročovou, Ph.D. Během návštěvy pohovořili krátce o spolupráci jediné vojenské univerzity v České republice s Jihomoravským krajem.
Blahopřeji první ženě-rektorce, která bude řídit Univerzitu obrany. Nepochybuji o tom, že ženy velí stejně dobře jako muži. Přeji paní rektorce, aby se jí na univerzitě povedlo rozvíjet příznivé podmínky pro kvalitní výuku a rozvoj vědecké práce. S paní rektorkou jsme také jednali o spolupráci v oblasti bezpečnosti kraje,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.
Plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastávala pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřovala na vysoce infekční biologická agens a působila jako expert v ochraně proti biologickým látkám. V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Roku 2006 vstoupila do profesionální armády, o devět let později absolvovala Kurz generálního štábu. Od 1. srpna 2020, kdy byla do funkce jmenována prezidentem České republiky Milošem Zemanem, jí začalo čtyřleté funkční období.
 

foto JMKfoto JMK