Informace č.j.: JMK 44591/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 44591/2008                S – JMK 44591/2008 OKP               Krásná/541651233               22. 4. 2008
 
 
„komisařka Huebnerová – vyjádření hejtmana a náměstka hejtmana k R52, atd.“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – komisařka Huebnerová – vyjádření hejtmana a náměstka hejtmana k R52, atd.“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku a dalších publikovaných materiálů s komisařkou Huebnerovou jednal hejtman ing. Juránek a náměstek hejtmana ing. Venclík.
Požadujeme zaslat
a) kopii veškeré korespondence, která předcházela návštěvě komisařky Huebnerové v Brně,
b) itinerář návštěvy komisařky Huebnerové a jejího doprovodu v Brně,
c) kopii veškerých materiálů, které byly komisařce Huebnerové a jejímu doprovodu během jednání s hejtmanem a náměstkem hejtmana JMK předány a týkají se R43, R52 nebo R55,
c) kopii veškeré korespondence, která navázala na návštěvu komisařky Huebnerové v Brně, a která se týká R43,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová i emailová, odeslaná i přijatá záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
            Generálním organizátorem návštěvy členky Evropské komise, komisařky Hübner, která proběhla v Brně dne 31. 3. 2008, bylo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Krajský úřad Jihomoravského kraje, byl v souvislosti s návštěvou komisařky Hübner požádán pouze o pomoc při zajištění protokolu návštěvy komisařky Hübner v Brně, nikoli organizátorem akce a má tedy k dispozici pouze korespondenci, kterou získal od Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihovýchod.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 49818/2008 ze dne 14. 4. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 159,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 21. 4. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • e-mailová korespondence ze dne 26. 3. 2008 s názvem „FW: návštěva eurokomisařky Hübner v Brně“, včetně příloh, kterými jsou „Návrh programu paní komisařky Danuty Hübner v Brně“ a pozvánka Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na tiskovou konferenci pořádnou „při příležitosti oficiální návštěvy evropské komisařky pro regionální politiku Danuty Hübner v Brně“,
  • e-mailová korespondence ze dní 28. a 29. 3. 2008, včetně příloh, kterými jsou: podklady k jednání evropské komisařky pro regionální politiku Danuty Hübner s představiteli regionu a prezentace s názvy „Important Transport Infrastructure Projects of the South Moravian Region“ a „REGION SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD“.
 
k písm. b) – c) Žádosti Vám sdělujeme následující:
-         požadované informace již předány jako přílohy v rámci vyřízení písm. a) Žádosti.
 
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné informace, resp. korespondenci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., která by „navázala na návštěvu komisařky Huebnerové v Brně, a která se týká R43“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (37x A4 jednostranný)
 
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz