Nominace dobrovolníků na Křesadlo prodloužena do 30. října

Dobrovolníky na ocenění Křesadlo lze nominovat až do pátku 30. října. Tuto cenu může získat každý, kdo dobrovolně a zdarma působí v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost řízená v některé z místních organizací, ale i činnost nezávislá a neorganizovaná. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Letos se v Jihomoravském kraji koná již čtvrtý ročník Křesadla.
Kandidáty na ocenění nominuje široká veřejnost, a to v sedmi následujících kategoriích: sociální služby a zdravotnictví; vzdělávací a volnočasové aktivity; environmentální aktivity; komunitní dobrovolnictví; humanitární a rozvojová pomoc; dobrovolnictví v kultuře a umění; lidská práva. Dobrovolník (či skupina dobrovolníků) spadající do jakékoliv z těchto kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím elektronického hlasování, pak bude oceněn divokou kartou veřejnosti.
Nominační formuláře s bližšími informacemi jsou k dispozici na www.kresadlojmk.cz .
Po ukončení nominací nezávislá komise složená například ze zástupců kraje, města, Regionálního dobrovolnického centra Jihomoravského kraje, vedení Univerzity obrany nebo brněnského studia České televize rozhodne o vítězích v jednotlivých kategoriích.
Iniciátorem projektu Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, která ocenění realizuje od roku 2001 v jednotlivých regionech České republiky. Akci pak zorganizoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem a neziskovou organizací Maltézská pomoc.