Proběhlo pracovní jednání k aktuální situaci COVID-19 v JMK

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v Jihomoravském kraji včetně zařazení okresu Brno-město do zeleného stupně pohotovosti ze strany centrálních orgánů – to byla ústřední témata pondělního jednání (31. srpna 2020) pracovní jednání užšího složení bezpečnostní rady kraje pro oblast zdravotnictví.

„Jednání dospělo k závěru, že za stávají situace jsou opatření s celostátní působností dostatečná a není třeba přijímat žádná opatření s lokální působností. Přesto bezpečnostní rada nadále řešila problematiku odběrů na testování na onemocnění COVID-19 zejména s ohledem na očekávanou podzimní vlnu respiračních onemocnění. Byl jsem ujištěn, že krajské i fakultní nemocnice se na toto období připravují zvýšením odběrových kapacit,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek po jednání pracovní skupiny bezpečnostní rady kraje. Jak dodal, další pracovní jednání této skupiny se uskuteční opět za týden.

„V současné době jsou v nemocnicích Jihomoravského kraje v provozu tři odběrová místa, a to Nemocnice Znojmo, Nemocnice TGM Hodonín a Nemocnice Tišnov. Podle aktuálního vývoje situace a předpokládaného nárůstu požadavků na testování je připraveno zprovoznění dalších odběrových míst v rámci krajských nemocnic, ale i v nemocnicích zřizovaných městy. Testování odebraných vzorků zajistí díky navýšeným kapacitám obě fakultní nemocnice v Brně,“ dodal radní Milan Vojta.

I přes výše uvedená konstatování Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK) s ohledem na celorepublikový nárůst případů onemocnění doporučuje, aby se občané kraje chovali zodpovědně, dodržovali nošení roušek ve vymezených prostorách (úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ve veřejné dopravě…) a další hygienická doporučení.

Jak uvedl ředitel KHS JMK David Křivánek s nárůstem počtu případů souvisejících s onemocněním COVID-19 trasují hygienici jedince v pořadí dle míry potenciálního rizika. „To znamená, že nejdříve kontaktujeme osoby vyššího věku, u nichž předpokládáme určité zdravotní riziko, dále osoby v rizikových profesích – zdravotnictví a sociální služby – , následně dle pořadí nahlášení všechny ostatní. Postup u všech případů je stanoven platnými a závaznými algoritmy. Hygienické stanice se do posledního dechu snaží dohledávat zdroje kontaktů, aby omezily komunitní šíření. Výpomoc epidemiologům z jiných odborů hygienických stanic je nezbytná pro zvládnutí jejich běžné činnosti, která v průběhu roku nezmizela,“ řekl David Křivánek.

Podle něj jen epidemiologové KHS JMK řešili tento rok do konce srpna mimo jiné povinnosti více než 6000 dalších případů infekčních chorob u obyvatelstva Jihomoravského kraje. Mezi ně patří střevní infekce, laboratorně potvrzená onemocnění chřipkou, klíšťová encefalitida, černý kašel, plané neštovice, meningokové infekce a další. „Je nezbytné se dívat na činnost hygienických stanic komplexně, nejen mediálně řešenými a nyní tolik populárními případy COVID-19, které nejsou zdaleka jejich jedinou agendou,“ dodal ředitel jihomoravských hygieniků.