Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2021–2023

Střednědobý výhled rozpočtu JMK na období 2021–2023 schválilo Zastupitelstvo JMK dne 17.09.2020 usnesením č. 2972/20/Z33 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh materiálu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15 dní před jeho projednáním v ZJMK.
 

Plné znění návrhu materiálu:
Střednědobý výhled rozpočtu Jihomoravského kraje na období 2021–2023 (pdf, 1.079 kB)