Byla zveřejněna publikace Základní tendence vývoje Jihomoravského kraje 2019

Analytická publikace přináší obraz vybraných tendencí demografického, sociálního, ekonomického a environmentálního vývoje Jihomoravského kraje v roce 2019 s návazností na vývoj v předchozích letech. S ohledem na systém postupného zpracování ročních dat nebyly v době uzávěrky v některých oblastech k dispozici kompletní údaje roku 2019, je tak uveden pohled jen do roku 2018 (především makroekonomika, sociální statistiky). Součástí analýzy je i kapitola s mezikrajským srovnáním.

Obdobné analytické materiály byly zpracovány ve všech krajích České republiky, a to podle jednotné osnovy. Tabulková část má sjednocený obsah, aby byla uživatelům usnadněna možnost srovnání vývoje v jednotlivých krajích. Zařazen je rovněž dlouhodobý pohled na vývoj vybraných ukazatelů od roku 2000, tedy od roku vzniku současné podoby krajů jako územně samosprávných celků.

Stručně z výsledků - počet obyvatel v Jihomoravském kraji se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003, bilanční přírůstek od uvedeného roku představuje 54,2 tisíc osob. Třináctým rokem v řadě se na celkovém přírůstku obyvatel podílel i přirozený přírůstek. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,5 roku a proti roku 1991 vzrostl o 5,8 roku. Podíl osob ve věku 65 a více let se každoročně zvyšoval a v roce 2019 dosáhl již 20,0 %. Počet uchazečů o zaměstnání postupně klesal, přesto byl podíl nezaměstnaných na konci roku 2019 mezi kraji 3. nejvyšší. Naproti tomu výše mediánu mezd byla v krajském žebříčku 4. nejvyšší. Pouze v Jihomoravském kraji byl zaznamenán 9 let po sobě reálný růst regionálního hrubého domácího produktu. Z dalších poznatků – 4 719 dokončených bytů byl nejvyšší počet za posledních 10 let; rekordní počet 2,1 mil. hostů ubytovaných v zařízeních cestovního ruchu; dosud nejvyšší objem vytěženého dřeva (3,4 mil. m3) jako výsledek likvidace kůrovcové kalamity.

Odkaz na publikaci:
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje - 2019

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172