Mezi Brnem a Jinačovicemi vznikne nová cyklostezka

Na více než 22,5 milionu korun přijde výstavba cyklostezky mezi Brnem a Jinačovicemi. Radní Jihomoravského kraje na své pondělní schůzi (31. srpna 2020) vzali na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt s celým názvem „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1“ obnáší výstavbu téměř tříkilometrového úseku cyklostezky. Z 85 % bude hrazen z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (18,96 milionu korun), přibližně jeden milion doputuje ze státního rozpočtu a částkou 2,4 milionu korun přispěje Jihomoravský kraj. Nová cyklostezka by měla být cyklistům k dispozici na podzim roku 2021.

Cílem je aktivní zapojení Jihomoravského kraje na zvyšování podílu udržitelných forem dopravy (rozvoj cyklodopravy). Projekt řeší vznik nového úseku cyklostezky mezi obcemi Brno-Kníničky a Jinačovice v konkrétní délce 2,962 km v rámci území Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ITI BMO). Součástí cyklostezky bude i nová odpočívka (dřevěný mobiliář pro odpočinek chodců a cyklistů) a stojan pro 8 kol.

„Jde nám o to umožnit bezpečné spojení mezi obcemi pro cyklisty a pěší mimo komunikaci s motorovou dopravou. Jedná se o první úsek, na který bude v budoucnu navazovat úsek Jinačovice – Kuřim. Mezi těmito obcemi a městem Brnem, které v regionu působí jako přirozené regionální spádové centrum, se generují pravidelné proudy osob dojíždějících za prací, do škol a za službami,“ konstatoval náměstek hejtmana Petr Hýbler. Jak dodal, projekt navazuje na další plánované úseky cyklostezek, a bude tak rozšiřovat nově vybudovanou infrastrukturu cyklostezek o další úsek bezpečné cyklostezky v rámci uvedeného území. Bude také navazovat a propojovat mezinárodní dálkovou trasu EuroVelo 9 a národní cyklostezku trasu KČT č. 1 Pražská stezka.