Hodonín v neděli hostil krajské dožínky

Jihomoravské dožínky, které symbolizují konec žní a oslavu úrody, v neděli 30. srpna 2020 vůbec poprvé hostil Hodonín. Partnery akce, na jejíž uskutečnění kraj vyčlenil 1 milion korun, jsou město Hodonín, Dům kultury Hodonín, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Okresní agrární komora Hodonín a Asociace soukromého zemědělství okresu Hodonín. Akce se zúčastnil hejtman jihomoravského kraje Bohumil Šimek společně se svým náměstkem Petrem Hýblerem.

Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, je to nakonec jediná veřejná akce z původně plánovaných sedmi Dnů kraje, které se měly konat v sedmi městech regionu. „Cílem samotných dožínek je stejně jako každý rok poděkovat zemědělcům za jejich práci, zviditelnit jihomoravské zemědělství a jeho kvalitní produkty. V letošním roce to bude také připomínka oslav 20 let od znovuobnovení krajských samospráv, a tedy i jakýsi pomyslný vrchol kampaně Neobyčejných 20 let. Věřím, že diváky zaujme celý program, který bude ukončen vystoupením VUS Ondráš,“ konstatoval hejtman Šimek.

„Součástí slavností byl letos tradiční dožínkový průvod městem, jarmark lidových řemesel a dožínkový trh, ukázka hospodářských zvířat a zemědělských strojů, chovatelská výstava i prezentace regionálních minipivovarů a vinařů. V rámci akce byly také oceněny regionální potraviny letošního ročníku Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy a poprvé zde byly také uděleny tituly Mistr tradiční rukodělné výroby,“ sdělil podrobnosti o oslavách náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Krajské dožínky jsou prezentací regionálního zemědělství a venkovských tradic. Poprvé se konaly v roce 2004 v Hustopečích a pořádala je Regionální agrární komora Jmk za finančního přispění Jihomoravského kraje. Od roku 2005 už byly organizovány Jihomoravským krajem společně s Regionální agrární komorou Jmk a dalšími partnery – v letošním roce zejména Okresní agrární komorou Hodonín a Asociací soukromého zemědělství z okresu Hodonín, které zajistily ukázku zvířat a přehlídku zemědělských strojů s výzdobou dožínkovými symboly. Dožínky se konaly postupně ve městech Tišnov, Kyjov, Vyškov, několikrát v Brně, v roce 2017 v Břeclavi a 2018 v Boskovicích. Loni hostilo oslavu zakončení žní Brno.

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byl pro letošní rok udělen Marii Vachunové z Velké nad Veličkou v oboru Šití a vyšívání, Eduardu Bařinovi z Čejkovic v oboru Bednářství a Pavlu Krahulíkovi z Brna v oboru Tesařina. Titul je spojen s finančním darem Jihomoravského kraje, který v letošním roce činí 20 000 korun, a s pamětní plaketou.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK