Dobrovolní hasiči v Nedvědicích mají nové zázemí, v Zastávce pak zásahové auto

Opravenou hasičskou zbrojnici Nedvědicích a nový automobil v Zastávce převzali slavnostně v sobotu 29. srpna 2020 tamní dobrovolní hasiči.

S opravou hasičské zbrojnice v Nedvědicích, která přišla na 2,2 milionu korun, pomohl Jihomoravský kraj jedním milionem. Na objektu, který se nacházel v havarijním stavu, bylo provedeno zateplení, vyměněna oken a vrat, došlo i na odizolování základů budovy. Stavební změny také nyní umožňují snadnější výjezd techniky a tím i fungování nedvědických hasičů v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, jehož jsou součástí. Opravenou zbrojnici zde pokřtili u příležitosti letošních 145 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů.

Jen o pět let „mladší“ jsou dobrovolní hasiči ze Zastávky, kteří oslavili 140 let. V sobotu tak slavnostně převzali nový zásahový automobil. Na vozidlo přispělo dobrovolným hasičům Ministerstvo vnitra částkou 450 tisíc korun, Jihomoravský kraj se pak podílel příspěvkem ve výši 300 tisíc korun. Auto, jehož pořizovací cena byla 1,087 milionu korun, dostali hasiči do užívání v červenci 2020.

„Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí patří mezi členy krajského integrovaného záchranného systému a mají v něm svoji nezastupitelnou roli. Kraj podporuje jak rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, tak pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky a nezbytné věcné vybavení dobrovolných hasičů,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Jihomoravský kraj na podporu dobrovolných hasičů letos ze svého rozpočtu vyčlenil 42,7 milionu korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMK