Jihomoravští starostové konzultovali rekonstrukci obecních budov

V Kostelci u Kyjova proběhl 18. srpna 2020 workshop s názvem Energeticky efektivní rekonstrukce obecních budov. Podstatou akce byly přímé konzultace obecních projektů s nezávislými odborníky oboru. Akce se konala v rámci programu SMART JMK, který pro své obce zajišťuje Jihomoravský kraj prostřednictvím Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.

Aby bylo dosaženo maximálního praktického účinku, bylo místo konání zasazeno přímo do objektu plánovaného k rekonstrukci, do kulturního domu v Kostelci u Kyjova. Pro odborný obsah byli zajištěni 4 nezávislí experti působící v neziskovém a akademickém prostředí. Účastníci mohli s předstihem zaslat anotaci projektu ke konzultaci a přímo na workshop si pak donesli projektové dokumentace či studie svých záměrů, které pak mohli podrobně na konkrétních otázkách rozebírat.

Všech 22 aktivních účastníků workshopu si tak odneslo minimálně směr, jakým projekt ubírat. V pokročilejším případě pak také informace o variantách potřebné technologie, konstrukčním řešení, finanční náročnosti investice a provozních nákladech. Každopádně však i rozptýlení obavy, že rekonstruovat moderními postupy nemá smysl. Inovativní koncept workshopu založený na cíleném doručení informací do území, na detailní konzultaci problému a na osobní vazbě všech zúčastněných se velice osvědčil a bude opakován i v dalších regionech.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy bude nadále v rámci programu SMART JMK konzultované projekty monitorovat a rozvíjet. V rámci programu již bylo obcím poskytnuto 16 projektů odborné asistence, konference, semináře a studijní cesta. Na podzim i v roce 2021 však budou iniciovány další podpůrné aktivity pro chytrý region jižní Moravy. Více informací o akci i programu naleznete na stránkách https://www.smart-jmk.cz/starostove-konzultovali-rekonstrukci-obecnich-budov/ .

foto JMKfoto JMK