Návštěva delegace z Trnavského samosprávného kraje

Delegace vedená trnavským županem Josefem Viskupičem navštívila ve dnech 20. a 21. srpna 2020 Jihomoravský kraj. Pátečnímu jednání župana s hejtmanem Bohumilem Šimek ve čtvrtek předcházela zasedání tematických pracovních skupin na témata středního školství a vzdělávání, udržitelné mobility a využívání přírodního a kulturního potenciálu. Obě strany řešily i rekonstrukci mostu Lanžhot – Brodské nebo podporu cestovního ruchu a turistické infrastruktury. Představitelé Trnavského samosprávného kraje se také inspirovali jihomoravským Integrovaným dopravním systémem.
Předmětem jednání bylo i sladění postupu a pokračování snahy o zápis Archeopark Mikulčice-Kopčany včetně kostela sv. Margity Antiochijské z 9. století do seznamu lokalit světového kulturního dědictví UNESCO.
Z jednání vyplynul záměr vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Velká Morava, jehož zakládajícími členy by se měly stát oba kraje. Úkolem tohoto seskupení bude posílení soudržnosti příhraničních regionů prostřednictvím podpory spolupráce na místní úrovni.
Propojení se zahraničními regiony je prospěšné. Spolupráce s Trnavským samosprávným krajem patří v naší přeshraniční spolupráci k těm nejlepším. Svědčí o tom například společný projekt lávky Velké Moravy, která spojuje Mikulčice a Kopčany. Koncem září plánujeme její křest,“ řekl jihomoravský hejtman.
„Jihomoravský kraj přirozeně považuji za jeden z našich nejbližších partnerských regionů. Přesvědčili jsme se o chuti a potřebě zintenzivnit naši přeshraniční výměnu zkušeností a zároveň jsme se dohodli na spuštění nových společných projektů,“ uvedl trnavský župan Jozef Viskupič.
Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Trnavským krajem a Jihomoravským krajem byla podepsána v roce 2006.

V pátek 21. srpna 2020 dopoledne si oba hlavní představitelé krajů společně připomněli také srpnové události z roku 1969 položením květiny u pamětních desek obětí Brně, Danuše Muzikářové a Stanislava Valehracha.