Informace č.j.: JMK 30138/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 30138/2008                S-JMK 30138/2008 OKP                Krásná/541651233               16. 4. 2008
 
 
„Radní P. tvrdí že ‘silnice, která povede přes Mikulov, bude nejen levnější, ale také šetrnější k životnímu prostředí‘ “ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 3. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – radní P. tvrdí že ‘silnice, která povede přes Mikulov, bude nejen levnější, ale také šetrnější k životnímu prostředí“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
podle tvrzení publikovaného v Břeclavském deníku dne 27.2. radní Procházková uvedla ‚je to absurdní. Nechápu, kde to ekologové vzali a z čeho vycházeli. Zrovna včera jsem mluvila s náměstkem brněnského šéfa Ředitelství silnic a dálnic Evženem Cigošem a společně jsme došli k závěru, že silnice, která povede přes Mikulov, bude nejen levnější, ale také šetrnější k životnímu prostředí,‘ uvedla.
požadujeme
a) doložit kopii dokumentu, že napojení Brna a Vídně silnicí přes Mikulov je levnější
než spojení silnicí s využitím obchvatu Břeclavi
,
b) doložit kopii dokumentu, že napojení Brna a Vídně silnicí přes Mikulov je šetrnější k životnímu prostředí než spojení silnicí s využitím obchvatu Břeclavi,
c) předat zápis z jednání s ŘSD, na které předmětný článek odkazuje, předat kopii korespondence, kterou bylo jednání svoláno, ‚prredat‘ prezenční listinu z daného jednání a předat kopie všech dokumentů, které ŘSD na tomto jednání předalo a které předal JMK.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 35625/2008 ze dne 12. 3. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 53,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 8. 4. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
           
            Povinný subjekt má k dispozici pouze materiály „Harmonogram přípravy staveb na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko“ zpracovaný Ředitelstvím silnic a dálnic dne 16. 10. 2007 a „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko, odhad stavebních nákladů“ zpracovaný společností HBH Projekt spol. s r.o. v lednu 2008, které Vám předáváme v příloze tohoto sdělení.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vám sdělujeme, že Ing. arch. Procházková si po prostudování dokumentace s názvem „Vyhledávací studie – rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“ zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o. v lednu roku 2008 utvořila vlastní názor, že napojení Brna a Vídně silnicí přes Mikulov je šetrnější k životnímu prostředí, než spojení silnice s využitím obchvatu Břeclavi. Výše uvedenou studii na CD přikládáme v příloze.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
            Článek na který odkazujete ve Vaší Žádosti, neodkazuje na žádné jednání s ŘSD. S ohledem na skutečnost, že žádné takovéto jednání neproběhlo, nemá povinný subjekt k dané problematice žádné Vámi požadované informace.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (12x A4 jednostranný, 1x CD)
 
 
IČ                            DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                               Internet
70888337               CZ70888337               541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz