Kraj vybral zhotovitele výstavby hustopečského domova pro seniory

Kapacita 52 lůžek, jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, vlastní kuchyně a prádelna, prostor pro rehabilitaci – to vše bude součástí domova pro seniory v Hustopečích, jehož výstavbu v pondělí 10. srpna 2020 odstartovala výběrem zhotovitele stavby Rada Jihomoravského kraje.

Radní dnes schválili uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Domov pro seniory Hustopeče“ mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a brněnskou společností ESOX, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

„Výstavba hustopečského domova pro seniory přijde na více než 112 milionů korun včetně DPH. Realizace tohoto projektu je součástí úvěrového financování ze strany Evropské investiční banky, na jeho výstavbu přispěje dotací ve výši 47 milionů korun Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler. Jak následně dodal, součástí stavby je i vybudování vnitroareálové komunikace a 16 parkovacích stání. „Hustopečský domov pro seniory by měl být dokončen do poloviny roku 2022,“ konstatoval náměstek Hýbler.