Jihomoravský kraj chce využít letošní příspěvek SFDI na šestadvacet staveb na silnicích II. a III. třídy

Rekonstrukce mostů a několika úseků silnic, ale třeba i sanace svahu narušeného v důsledku velké vody, takové jsou plány Jihomoravského kraje s letošním příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na opravy silnic II. a III. třídy a odstranění následků červnových bleskových povodní. Celkem kraj připravil seznam šestadvaceti akcí s odhadovanými náklady přesahujícími 317 milionů korun (bez DPH). Ze SFDI přitom poputuje na jižní Moravu příspěvek ve výši necelých 280 milionů. Další cca 4,4 miliony korun bude kraj požadovat na protipovodňové škody.

„Jsem velmi rád, že stát i v letošním roce přispěje krajům na opravy silnic II. a III. tříd. SFDI uvolní pro všechny regiony 4 miliardy korun a na jižní Moravu z této částky připadne téměř 280 milionů. Díky dlouhodobé poctivé projektové přípravě jsme byli schopni velmi rychle připravit seznam šestadvaceti akcí, které můžeme zahájit ještě v letošním roce. Některé z nich se nám podaří tento rok i dokončit, jiné, náročnější, částečně přesáhnou i do roku 2021. Jsme tedy připraveni příspěvek SFDI bezezbytku okamžitě využít. To ale nemění nic na tom, že z hlediska včasného schvalování dotace vidíme stále velké rezervy. Rozhodnutí SFDI o přidělení peněz padlo v červenci, kdy už je důležitá část stavební sezony za námi. Jako ideální řešení proto nadále považujeme systematické zakotvení příspěvku státu na opravy silnic II. a III. třídy tak, aby kraje už na začátku roku věděly, s čím mohou počítat a mohly se náležitě připravit,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Některé akce, které chce Jihomoravský kraj financovat penězi ze SFDI, již byly zařazeny do letošního programu výstavby. Jiné vytáhl kraj ze zásobníků stavebních akcí. „Tento seznam bude muset projít mimo jiné i schválením Centrální komise Ministerstva dopravy. Každá z navrhovaných akcí je však potřebná a výrazně zlepší stav naší silniční infrastruktury. Mezi největší stavby patří například rekonstrukce silnice u Staroviček, Rakvic a Břeclavi s odhadovanými náklady téměř 30 milionů korun (bez DPH). Další náročné akce jsou například rekonstrukce Boršovské ulice u I/54 v Kyjově, oprava Rakšické ulice v Moravském Krumlově, 4. etapa oprav silnice od Štítarů k hranicím kraje nebo třeba rekonstrukce mostu ve Velkých Němčicích,“ vypíchl Hanák.

Peníze na opravy škod po bleskových povodních potom kraj plánuje využít na sanaci sesuvu na silnici mezi Vřesovicemi a Koryčany. „Jedná se o stavbu s odhadovanými náklady přibližně 2,9 milionu korun,“ doplnil Hanák.

Seznam akcí:
• II/381 Velké Němčice, most 381-006
• II/395 Dolní Kounice, most 395-006
• III/39517 Bratčice, most 39517-1 přes Lejtnu
• III/39513 Syrovice, most 39513-2
• III/40834 Vrbovec, most 40834-3
• III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě
• III/0502 Němčany, most 0502-2
• II/418 Otnice, most 418-008
• II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54
• III/37363 Ostrov u Macochy 3.stavba
• II/425,III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka
• III/4176 Prace průtah 2.stavba, II. etapa
• II/425 Starovičky-Rakvice - Břeclav, SO 106
• II/416 Újezd u Brna - Žatčany
• II/428 Ivanovice - Drysice
• III/37915 Brno, Seifertova
• II/408 hranice kraje - Štítary 1.etapa
• II/408 hranice kraje - Štítary 4.etapa
• Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK
• III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická
• III/39919 Výrovice
• III/0478 Letonice - I/50
• II/416 Pohořelice, okružní křižovatka
• III/37928 Nemojany - Pístovice
• III/36210 Křtěnov - Lhota u Olešnice
• III/43230 Vřesovice - Koryčany, sanace sesuvu


Krajští radní schválili investiční záměr na přestavbu nebezpečné křižovatky u bystrckého UNI HOBBY

Po ulici Kníničská, která spojuje brněnské městské části Bystrc a Komín a napojuje je na Velký městský okruh, projíždí až 20 000 aut za den. Část z těchto řidičů u obchodního centra UNI HOBBY odbočuje na ulici Bystrckou a kříží přitom tramvajové koleje. Ve špičkách se na křižovatce kupí auta a lidé mají problém vyjet z nedaleké benzínové pumpy i z obchodního centra. Tak lze ve zkratce shrnout nejzásadnější problémy křížení frekventovaných silnic. Proto Jihomoravský kraj spolu s Brnem uzavřel v loňském roce dohodu o vzájemné koordinaci, přípravě a realizaci stavby s názvem Mimoúrovňová křižovatka Kamenolom, která by situaci vyřešila. Investiční záměr na stavbu za 386 milionů korun (vč. DPH), z nichž 126 milionů by připadlo na kraj, dnes (3. srpna 2020) schválili krajští radní.

„Na křižovatce dnes evidujeme zvýšený počet dopravních nehod. Tvoří se zde kolony, řidiči nebezpečně odbočují přes koleje a jiní zas nemohou ve špičce vyjet ani z přilehlé benzínové pumpy, ani z parkoviště u obchodního centra. Řešením je komplexní přestavba křižovatky se zachováním přímého směru pro automobilový provoz do a z Brna-Bystrce, s oddělením tramvajového provozu a s vhodným řešením cyklistické a pěší dopravy,“ shrnul záměr náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Nevhodné dopravní řešení by mělo napravit přebudování křížení silnici a kolejí na mimoúrovňovou křižovatku se začleněním okružní prstencové křižovatky. „Návrh umožní vedení segregované tramvajové tratě současně se souběžným vedením přímé komunikace směrem z centra do Bystrce v mírném lokálním zahloubení do stávajícího terénu pod nově vzniklou okružkou, ponechává přímé vedení komunikace z Bystrce do centra vnější stopou podél řeky Svratky a zaručuje prostorovou návaznost na stávající most přes řeku Svratku. Nově vzniklá okružní křižovatka bude nadvýšena o asi 4,5 metru, částečně na násypu a opěrných zdech. Pěší a cyklistická doprava bude řešena v prostoru kamenolomu lávkou přes celý dopravní koridor, na levém břehu řeky Svratky s napojením na stávající cyklostezku podél řeky, na straně kamenolomu klesne rampa lávky do prostoru zastávky trolejbusů,“ shrnul plány Hanák.

Celá akce by měla přijít na přibližně 386 milionů korun, přičemž Jihomoravský kraj by se na stavbě podílel 126 miliony. „O datu zahájení prací je zatím předčasné diskutovat. Čeká nás ještě dlouhé období příprav,“ ukončil Hanák.