Informace č.j.: JMK 45247/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

               

 Čj.                                                           SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 45247/2008                     S-JMK 45247/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 14. 4. 2008                                   

 

 

 

 

Příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva - poskytnutí informace

 

 

            Vážený pane,

 

dne 3. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, dle které žádáte o „poskytnutí přílohy č. 3 zápisu ze zasedání ZJMK ze dne 19. 04. 2007, popř. o odkaz, kde lze tyto informace (tuto přílohu) nalézt“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou přílohu č. 3 zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo dne 19. 4. 2007. Jedná se o seznam obcí, kterým bylo Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schváleno poskytnutí dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního