Jihomoravský kraj prověřuje zásoby ochranných prostředků

V souvislosti se stoupající tendencí nově nakažených osob COVID-19 v některých sousedních regionech se Jihomoravský kraj více zaměřil na ověření připravenosti zejména svých příspěvkových organizací na případnou druhou vlnu tohoto onemocnění v České republice.

„Samozřejmě, že s ukončením nouzového stavu 17. května neskončila činnost bezpečnostní rady a ani můj kontakt s krajskou hygienickou stanicí a složkami IZS. Pravidelně jsem informován o aktuálních číslech v našem regionu, o ohniscích nových případů a o opatřeních, která s tím souvisí. Jihomoravský kraj nemá ze strany krajské hygienické stanice signalizováno žádné zásadní zjištění týkající se výskytu onemocnění COVID-19, které by vyvolávalo potřebu přijímat radikální opatření a naprostá většina laboratorně pozitivních osob je bez příznaků nebo mají jen mírné potíže,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Protože ale nelze predikovat, jak se bude situace dále vyvíjet, Jihomoravský kraj aktualizuje informace o připravenosti svých příspěvkových organizací ve zdravotnictví a sociální oblasti na případnou změnu epidemiologické situace v celé ČR.

„Nechceme vytvářet zbytečné napětí, ale myslím, že obezřetnost je na místě, abychom byli připraveni přijímat potřebná opatření. Jak ukazuje i poslední vývoj v celé Evropě, COVID-19 prostě ze dne na den nezmizel a my se musíme naučit s jeho přítomností žít. Proto je třeba, abychom si této skutečnosti byli vědomi a byli vzájemně ohleduplní, ať už třeba nošením roušky při nachlazení při kontaktu s jinými lidmi, nebo stálým dodržováním zvýšených hygienických opatření či pravidel a vyhýbali se míst zejména uzavřených,“ dodal hejtman Šimek.

Pokud jde o ochranné osobní pomůcky, tak Jihomoravský kraj již při ukončení nouzového stavu vydal pokyn příspěvkovým organizacím kraje (včetně zdravotnických a sociálních zařízení), aby měly zásobu těchto pomůcek na 6 týdnů. Navíc i sám Jihomoravský kraj drží zásobu ochranných pomůcek (roušky, obleky, respirátory, štíty, rukavice) pro své organizace pro případ mimořádných situací. Ke stejnému přístupu veřejně vyzval hejtman kraje Bohumil Šimek i subjekty, které kraj sám nezřizuje.