„Be Fe Le Me Pes Se VeZe“ aneb léto s češtinou v Centru pro cizince Jihomoravského kraje

Je možné se zdokonalit v českém jazyce, rozšířit si slovní zásobu, a přitom poznat příběhy slavných brněnských vil? Nebo se třeba vydat na výlet do okolí Brna, poznat zajímavá místa, a přitom se učit nová česká slovíčka a gramatiku? Odpověď je ano.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje nabízí klientům z řad cizinců na letošní léto celou řadu kurzů českého jazyka. V měsíci červenci jsou to zážitkové kurzy českého jazyka spojené s výlety do přírody, za památkami či historií brněnských vil.

Klienti Centra mohou využít i otevřené kurzy zaměřené na témata z každodenního života jako je jídlo, tradice, roční období.

Pro rodiče s malými dětmi bude v červenci otevřen kurz českého jazyka s přítomností dítěte ve výuce. Díky vyškoleným lektorům, vhodným prostorám a nastavené délce jednotlivých vyučovacích hodin, může dítě zůstat s rodičem i v době výuky.

Procvičit si češtinu formou hry mohou klienti v rámci nové komunitní aktivity zaměřené na deskové hry pro dospělé. V Centru budou od července připravené hry jako Krycí jména, V pasti, Duplik, Telepatie či Dixit, které pod heslem „Kdo si hraje, umí česky“ pomohou přirozeně rozšířit slovní zásobu a komunikaci v tak rozmanitém jazyce jako je čeština. Stačí jen sledovat kalendář a přijít si společně zahrát.

Letní program Centra není jen pro dospělé, je myšleno i na děti cizinců. V měsíci srpnu se pro ně otevírají speciální intenzivní kurzy českého jazyka pro žáky základních či středních škol zaměřené na získání slovní zásoby a gramatiky k úspěšnému zvládnutí nástupu do nového školního roku.

Léto v Centru ovšem není jen o výuce českého jazyka. Pro děti cizinců je připraven příměstský tábor ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Dospělí zase mohou přijít na komentovanou prohlídku vietnamské tržnice s ochutnávkou pod názvem „Vietnam: země vzdálená i blízká“, kterou spoluorganizuje Centrum s Diecézní charitou Brno.

Přes léto je Centrum otevřené i pro odborné poradenství a další aktivity.

Veškeré informace jsou aktualizovány na webu Centra: www.cizincijmk.cz/kalendar nebo stačí sledovat FB Centrum pro cizince JMK.

foto JMK