Vítězný návrh nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií se představil v Ostrově u Macochy

Přímo v místě realizace projektu – tedy v Ostrově u Macochy – představili autoři vítězný návrh nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií. Za Jihomoravský kraj se pondělní (29. června 2020) prezentace v budově místního kina zúčastnil náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Smlouvu o dílo se sdružením společností VCES a.s., ENESA a.s. a Adam Rujbr Architects s.r.o. podepsal hejtman Bohumil Šimek 24. dubna 2020, tedy přesně rok od zahájení zadávacího řízení. Vítězný projekční práce pro výstavbu nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy se nyní představil přímo v Ostrově u Macochy. Dokončení stavebních prací je naplánováno na konec roku 2022. Jihomoravský kraj jako zadavatel a investor v jediném zadávacím řízení vybral současně dodavatele projekčních prací i zhotovitele stavby.

„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob – dětí a jejich doprovodu. Bude tedy možné ve větší míře uspokojit poptávku po účinné léčebné metodě, kterou léčebna nabízí. Samozřejmostí je i vybudování kvalitního zázemí pro její personál. Na pokrytí celkových nákladů akce v předpokládané výši 206 milionů korun využije Jihomoravský kraj i úvěr od Evropské investiční banky,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jak uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler, výstavbu nové léčebny lze považovat v mnoha ohledech za pilotní projekt. „Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení využil neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů. V jejím rámci stanovil pevnou cenu a hodnotil nabídky pouze podle kvalitativních kritérií. Na definování požadavků a posouzení nabídek z hlediska kvality energetického a technologického řešení se podílelo též České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Nezávislá porota vybrala jako vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé, moderní a efektivní stavby zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu,“ konstatoval náměstek Petr Hýbler

Další podrobnosti naleznou zájemci ZDE.