Výsledky letošního ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy zná jména laureátů 14. ročníku k tématu „Sítě“. V první kategorii (11-15 let) získala první místo Ema Veverková z Břeclavi za příběh Ptačí tanečnice, ve druhé kategorii (16-19 let) se vítězkou stala Eliška Mostecká ze Šumperku s povídkou Smrt číhá za sklem. Výsledky na své pondělní schůzi (29. června 2020) schválili radní kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě, tento rok výjimečně současně s vyhlášením nového 15. ročníku soutěže.

Také další ocenění udělená v mladší kategorii zůstávají v Jihomoravském kraji: druhé místo získal Jakub Vacek z Ivančic za Síť z ostnatých drátů a třetí místo Jitka Stritzlové z Hustopečí za text Marco. Čestná uznání udělila porota Mii Bružeňákové a Kláře Klocové. Textů, které si zaslouží pozornost, bylo letos v obou kategoriích víc, než může porota rozdělit cen, a proto mimořádně uděluje pochvalu Magdaleně Holubové, Vojtěchu Eiblovi a Radovanovi Šťastnému.

Ve starší kategorii na druhé místo postoupila loňská finalistka Eliška Zářecká ze Zvěstovic za povídku Pavouček a třetí místo získala Karolína Kawuloková z Jablunkova za příběh Do vody chčijů žáby. Čestné uznání získali Valentýna Lipovská a Jan Kadrnka. Pochvalu, a tedy i povzbuzení k další literární tvorbě, si zaslouží hned čtyři autoři: Emma Conlon, Nicole Bajcsyová, Eva Brázdová a Filip Mráček.

Odborná porota ve složení Olga Jeřábková, Romana Macháčková, Tomáš Jeřábek, Richard Skolek a Libor Kalina letos vybírala z 206 příspěvků na téma „Sítě“, které vyhověly pravidlům. Zatímco vloni se do soutěže přihlásili hlavně mladí autoři z Moravy, letos chybí jen soutěžící z Ústeckého a Karlovarského kraje. V I. kategorii (11–15 let) hodnotila porota celkem 138 textů, starší soutěžící (16–19 let) zaslali 68 povídek. Porotu letos zaujaly zejména nápady mladších pisatelů, kteří překvapili tematickou rozmanitostí.

Oceněné texty budou v průběhu června zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska www.muzeumbrnenska.cz a také publikovány v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2020, která vyjde na podzim letošního roku.

Literární soutěž „Skrytá paměť Moravy“ je každoročně vyhlašována Jihomoravským krajem. Jejím cílem je podpora regionálního cítění mladé generace, a to rozvíjením tvůrčího potenciálu žáků a studentů a jejich slovesné tvořivosti prostřednictvím prozaických literárních prací na dané téma. To vše v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí.

Jako téma letošního XIV. ročníku literární soutěže bylo Muzeem Brněnska navrženo téma „Sítě“. (Houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí.) Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 210 soutěžících z 12 krajů České republiky, z toho 206 vyhovělo podmínkám soutěže (138 děl v I. kategorii od 11 do 15 let a 68 děl ve II. kategorii od 16 do 19 let).

 

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – XIV. ročník, téma „Sítě“
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZÁTOŘI: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě
VYHLÁŠENÍ XIV. ROČNÍKU: 15. října 2019
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 17. dubna 2020 – mimořádný termín v důsledku stavu nouze, původní termín uzávěrky 31. března 2020
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: červen 2020
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN: 24. září 2020
KONTAKT: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 544 544 282,
e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz , Mgr. Andrea Procházková, Ph.D., tajemnice soutěže