Projekt transformace přináší zdravotně postiženým vlastní autonomii

Dva domky s celkovou kapacitou 12 klientů v Hrušovanech nad Jevišovkou a dva domky se stejnou kapacitou v Hostěradicích – to jsou aktuální konkrétní výsledky projektu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Zámek Břežany s názvem Otevřený zámek. Nové komunitní služby zde za Jihomoravský kraj otevřel ve čtvrtek 25. června 2020 náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Celkové náklady na vybudování těchto služeb v obou lokalitách činí 69 milionů korun. Hlavní část - 85 % - byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 7 miliony přispěl Jihomoravský kraj. V rámci projektu transformace tak v průběhu let 2019-2020 z DOZP Zámek Břežany přechází do komunitních služeb v okolních obcích celkem 30 osob. Čtyři domky pro službu DOZP pro celkem 24 klientů byly dnes otevřeny v Hrušovanech nad Jevišovkou a Hostěradicích a 3 samostatné byty v trojdomku pro službu chráněného bydlení s menší mírou podpory – pro 6 lidí – již využívají klienti domova v Šanově od roku 2019.

Jak konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal, transformace sociálních služeb je procesem, který má umožnit zdravotně postiženým občanům žít v běžné společnosti. „Transformační proces v sociálních službách vede k uskutečňování změn, jejichž cílem je dát osobám se zdravotním postižením možnost svobodné volby způsobu jejich života. Prioritní snahou je udržení existujících rodinných a sociálních vazeb a podpora osob s postižením v jejich co nejvyšší samostatnosti. Důležité je přistupovat k člověku jako k jedinečné lidské bytosti, hájit lidskou důstojnost a posilovat nezávislost každého jednotlivce,“ konstatoval Marek Šlapal.

Jak následně dodal, v Jihomoravském kraji bude do konce roku 2020 již 119 lidem s postižením umožněno přejít z ústavní služby do bydlení v běžné zástavbě prostřednictvím sociální služby chráněné bydlení. „Získávají tak možnost k větší vlastní autonomii, samostatnosti i seberealizaci. Jedná se o lidi s mentálním postižením, kteří změnou způsobu poskytování služby a přestěhováním do běžného prostředí získali mnoho nových dovedností a zkušeností,“ uvedl náměstek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMK