Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2019

Závěrečný účet JMK za rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 18.06.2020 usnesením č. 2686/20/Z31 a je zveřejněn v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu - v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečný účet JMK za rok 2019 (pdf, 10317 kB)