foto 1 foto 2

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravskémk kraji pro rok 2021

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021

 

Dne 18. 6. 2020 byl na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje schválen usnesením č. 2798/20/Z31 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021. Akční plán je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021 – 2023, strategického dokumentu Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb, jehož účelem je stanovit, jakých cílů bude Jihomoravský kraj dosahovat při podpoře osob v nepříznivé sociální situaci a jakých prostředků k tomu bude využívat. SPRSS definuje rozvojové směry a prioritní oblasti v síti sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
 

Součástí Akčního plánu je stanovení rozsahu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 v souladu se strategickými cíli definovanými v SPRSS.

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Vypořádání připomínek