foto 1 foto 2

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2021 -2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je zpracován jako základní strategický dokument kraje v oblasti sociálních služeb. Jeho cílem je stanovit směry, kterými se ubírá síť sociálních služeb a prioritní oblasti v rozvoji sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Konkrétní opatření vedoucí k naplnění cílů střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb budou obsahem akčních plánů, zpracovaných vždy na období jednoho roku.

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023

Příloha č. 1 Identifikované potřeby v JMK

Příloha č. 2 Požadavky JMK na sociální služby

Vypořádání připomínek