TK 11. 4. 2008

Tisková konference 11. dubna 2008

 

Na tiskové konferenci hovořil člen Rady JMK Miloš Šifalda o návrhu úprav školského zákona a také komentoval  tabulky s počty nabízených míst a počty přihlášek na střední školy  v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje i za kraj celkem pro školní rok 2008/2009. Tiskové konference se rovněž zúčastnil a na dotazy novinářů odpovídal ministr kultury ČR Václav Jehlička a členka Rady JMK Marie Cacková.

Tabulky s počty nabízených míst a počty přihlášek na střední školy v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje i za kraj celkem pro školní rok 2008/2009 ZDE

 

Dopis ministrovi školství

 

 

 Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 10. dubna 2008 schválila text dopisu, kterým doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy provést úpravy v zákoně  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), týkající se konkursního řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvažuje o významnější novele školského zákona. Jihomoravský kraj se také připojil k vnějšímu připomínkovému řízení. Vedle řádného vnějšího připomínkového řízení se doporučuje schvalovaným dopisem nad rámec změn doporučit ministerstvu změny další. Připomínky Jihomoravského kraje se týkají změn v postupu při jmenování ředitelů škol a školských zařízení. Návrhem je zrušení prováděcí vyhlášky a úpravu školského zákona ve smyslu zmocnění zřizovatele stanovit si průběh konkursního řízení sám a možnost jmenovat na místo ředitele bez konkursního řízení, a to v případech, kdy místo bude jmenováním obsazeno pouze na dobu určitou.