Kraj nechá vypracovat studii, která má posoudit možnosti transformace krajského zdravotnictví

Trvale udržitelné, kvalitní a dostupné zdravotnictví v kraji – to si klade za cíl zvažovaný záměr transformace zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem do jedné příspěvkové organizace. Zadání příslušné studie proveditelnosti schválili krajští zastupitelé na svém čtvrtečním (18. července 2020) zasedání v Brně. Součástí studie je i ekonomická analýza, analýza rizik nebo návrh harmonogramu.

„Zadání studie proveditelnosti transformace zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem do jedné příspěvkové organizace vyplynulo z již schválené Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje na roky 2020 až 2025. Studie by měla mimo jiné detailně posoudit, zda bude nebo nebude pro kraj výhodné vytvořit jednotnou mateřskou společnost, která zastřeší všechny krajské nemocnice, či zda se vydat jinou cestou. Nyní je každá z našich nemocnic samostatnou právnickou osobou a nejsme v dostatečně silném postavení, například vůči zdravotním pojišťovnám,“ konstatoval radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta. Jak následně dodal součástí studie bude mimo jiné také posouzení finanční a ekonomické stránky projektu. „Stejně tak by měla obsahovat analýzu takového sloučení v souvislosti s centralizovanými nákupy. Měla by například přesně definovat, co všechno by dávalo smysl centralizovat v rámci stávajícího fungování nemocnic zřizovaných krajem – tedy nákupy léků, zdravotnického materiálu, zdravotní služby, dále IT, technickohospodářské, dopravní, zdravotní služby a podobně. Jde také o to vyčíslit potenciál takových centralizovaných nákupů nejen v návaznosti na další společnosti a organizace kraje, jako jsou léčebny nebo domovy seniorů, ale i na zdravotnická zařízení v kraji, které mají jiné zřizovatele,“ uvedl podrobnosti radní Vojta.

V současnosti je Jihomoravský kraj zřizovatelem devíti nemocnic (ve Znojmě, Kyjově, Vyškově, Břeclavi, Hodoníně, Ivančicích, Tišnově, Letovicích a Hustopečích).