Zástupci společnosti RiseSun informovali kraj o průběhu výstavby lázní v Pasohlávkách


Aktuální stav příprav projektu lázeňského rezortu SPA Pasohlávky přijel ve středu 17. června 2020 vedení kraje a předsedům politických klubů představit Jie Xu, generální ředitel společnosti RiseSun. Čínský investor už vybral architektonický návrh, první fáze výstavby by měla začít na konci příštího roku, na ni naváží další dvě etapy a realizace celého projektu by měla být dokončena nejpozději do roku 2026.

Společnost RiseSun odkoupila pozemky u Pasohlávek loni v lednu za 380 milionů korun. Podle smlouvy musí firma dodržet územní plán i studii a dále má za povinnost splnit časový harmonogram – územní rozhodnutí předložit do tří let, do pěti stavební povolení a do sedmi kolaudační rozhodnutí.

Kvůli pandemii COVID-19 jsem nemohl odcestovat domů, ale o to více pracujeme na projektu. Jižní Morava mi přirostla k srdci a stala se mým druhým domovem. Momentálně máme kladně vyřízené posouzení vlivu na životní prostředí EIA a v běhu je územní rozhodnutí. Vliv koronaviru na samotnou realizaci projektu jsme zatím nijak výrazně nezaznamenali. Snažíme se, aby většina dodavatelů byla z tohoto regionu, a tím by ani v budoucnu nemělo nastat žádné výrazné zdržení,“ sdělil Jie Xu.

„Pozemky pro výstavbu komplexu jsou krásným místem se strategickou polohou v rámci našeho regionu. Jsem rád, že se daří investorovi plnit nastavený harmonogram a že nás také pravidelně o průběhu prací na projektu informuje. Je to společnost, která ve světě zrealizovala desítky dobře fungujících projektů a díky tomu může i jižní Morava získat na popularitě,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Vedle tohoto lázeňského rezortu má vyrůst léčebný rehabilitační ústav. Sloužit bude k péči o pacienty především po operaci dlouhých kostí, na které má minerální voda vysoce blahodárné účinky. Tento projekt bude plně pod taktovkou společnosti Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky.

„Co se týká výstavby Odborného léčebného ústavu – Sanatoria Pálava, jeho výstavba je stále jednou z priorit Jihomoravského kraje. Jde o léčebně rehabilitační péči, která kraji jednoznačně chybí. Nicméně koronavirová krize, jejímž výsledkem je kromě jiného propad v rozpočtu kraje, zapříčinila to, že nemůžeme potvrdit plné financování projektu. Přesto Thermal Pasohlávky dále na projektu pracuje, aktuálně s cílem dokončit dokumentaci pro stavební povolení a získat stavební povolení. Mezitím bude po krajských volbách a nové zastupitelstvo tak bude mít možnost o projektu rozhodnout s čistou hlavou a také v návaznosti na aktuální finanční možnosti kraje. Současně budeme zkoušet hledat další možné zdroje financování z jednotlivých ministerstev nebo dotačních zdrojů. Až teprve pokud by se nepodařilo najít financování, bude variantou i možnost prodeje celého objektu případnému soukromému investorovi," doplnil hejtman na závěr.

 

 

foto JMKfoto JMKfoto JMK