Virtuální konference o kariérovém poradenství 2020

Příklady dobré praxe, vzájemná inspirace, užitečné materiály a kreativní pomůcky – to bylo náplní letošního ročníku konference o kariérovém poradenství, která se konala on-line ve středu 17. června 2020 od 14:00. Nad akcí převzal záštitu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula.
Konference byla určena především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol.
Výstupy z virtuální konference zde .