Krajské dožínky se letos uskuteční v Hodoníně

Jihomoravské dožínky bude vůbec poprvé hostit Hodonín, a to v neděli 30. srpna 2020. Rozhodla o tom krajská rada na svém pondělním jednání (15. června 2020) a doporučila tento záměr ke schválení zastupitelstvu. Partnery akce, na jejíž uskutečnění kraj vyčlenil 1 milion korun, budou město Hodonín, Dům kultury Hodonín, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Okresní agrární komora Hodonín a Asociace soukromého zemědělství okresu Hodonín.

Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, je to nakonec jediná veřejná akce z původně plánovaných sedmi Dnů kraje, které se měly konat v sedmi městech regionu. „Cílem samotných dožínek je stejně jako každý rok poděkovat zemědělcům za jejich práci, zviditelnit jihomoravské zemědělství a jeho kvalitní produkty. V letošním roce to bude také připomínka oslav 20 let od znovuobnovení krajských samospráv, a tedy i jakýsi pomyslný vrchol kampaně Neobyčejných 20 let. Věřím, že diváky zaujme celý program, který bude ukončen vystoupením VUS Ondráš,“ konstatoval hejtman Šimek.

„Součástí slavností bude letos tradiční dožínkový průvod městem, jarmark lidových řemesel a dožínkový trh, ukázka hospodářských zvířat a zemědělských strojů, chovatelská výstava i prezentace regionálních minipivovarů a vinařů. V rámci akce budou také oceněny regionální potraviny letošního ročníku Regionální potravina Jihomoravského kraje a Zlatá Chuť jižní Moravy a poprvé také udělování titulů Mistr rukodělné výroby,“ sdělil podrobnosti o oslavách náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Krajské dožínky jsou prezentací regionálního zemědělství a venkovských tradic. Poprvé se konaly v roce 2004 v Hustopečích a pořádala je Regionální agrární komora Jmk za finančního přispění Jihomoravského kraje. Od roku 2005 už byly organizovány Jihomoravským krajem společně s Regionální agrární komorou Jmk a dalšími partnery – v letošním roce zejména Okresní agrární komorou Hodonín a Asociací soukromého zemědělství z okresu Hodonín, které zajistí ukázku zvířat a přehlídku zemědělských strojů s výzdobou dožínkovými symboly. Dožínky se konaly postupně ve městech Tišnov, Kyjov, Vyškov, několikrát v Brně, v roce 2017 v Břeclavi a 2018 v Boskovicích. Loni hostilo oslavu zakončení žní Brno.