Chybí zdravotní sestry. Jihomoravský kraj připravil motivační stipendijní program

Finanční podpora od kraje ve výši 40 tisíc korun jako motivace k minimálně půlročnímu pracovnímu poměru v některé z krajských nemocnic. Cílem „Dotačního stipendijního programu za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem“ je posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem. Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním zasedání (15. června 2020) schválila 10 podaných žádostí v celkovém objemu 400 tisíc korun. Letos na tento dotační program kraj uvolnil ze svého rozpočtu milion korun.

S nedostatkem personálu se v Jihomoravském kraji potýkají všechny nemocnice. Vedení kraje si od tohoto kroku slibuje, že zmírní nedostatek zdravotnického personálu. Žadatelem o zařazení do tohoto stipendijního programu může být pouze student posledního ročníku zdravotnické školy, který úspěšně ukončil první pololetí posledního ročníku a je smluvně zavázán nastoupit do některé z krajských nemocnic, kde musí setrvat minimálně půl roku.

„Jednou z povinných příloh určených stipendijním programem je uzavřená smlouva o budoucí pracovní smlouvě s budoucím zaměstnavatelem, nemocnicí zřizovanou Jihomoravským krajem. U ní žadatel po ukončení studia uzavře pracovní smlouvu na výkon nelékařského zdravotnického povolání s plným úvazkem nejméně na tak dlouhou dobu, na jakou mu bylo poskytnuto stipendium, nejméně tedy na 6 měsíců,“ uvedl krajský radní Milan Vojta, který má v gesci zdravotnictví.

„Dotace je poskytována například na úhradu školného, nájemného, stravného, dopravného, školních a učebních pomůcek, softwarového a hardwarového vybavení, vzdělávacích a odborných kurzů či školení a na další náklady spojené se studiem, praxí a výkonem povolání,“ doplnil Vojta.

Jihomoravský kraj bude jednotlivým studentům částku vyplácet jednorázově na bankovní účet nejpozději do 30 dnů od schválení stipendijního programu Radou Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj zřizuje nemocnice v Kyjově, Hodoníně, Znojmě, Břeclavi, Ivančicích, Letovicích, Vyškově, Tišnově a Hustopečích. Kromě toho pod něj spadá záchranná služba, dětská léčebna nebo dětská centra.