Přihlašujte své produkty do soutěže Regionální potravina JMK a ZLATÁ chuť Jižní Moravy 2020

Je obecně známo, že kvalitní regionální potraviny přitahují zákazníky. Ministerstvo zemědělství už jedenáctým rokem uděluje značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji, rovněž i 15. ročníku krajské potravinářské soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020. Do letošního ročníku se mohou regionální výrobci potravin přihlašovat do 24. června 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží bude na Jihomoravských krajských dožínkách v Hodoníně 30. 8. 2020.
Cílem soutěží je podpora malého a středního podnikání v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních regionálních potravin s dohledatelným producentem – výrobcem. Cílem je přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ.
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery ( zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími) jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.
Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.
Více informací (přihlašovací formuláře, zásady soutěže, metodiku apod.) najdete na www.regionalnipotravina.cz .