Kraj hledá řešení pro předpokládaný miliardový výpadek příjmů ze sdílených daní

Rada Jihomoravského kraje na své pondělní schůzi schválila změnu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 v souvislosti s více než miliardovým snížením příjmů ze sdílených daní. Radní doporučili zastupitelům tyto změny schválit.
„Změny v rozpočtu spočívají v nalezení zdrojů k vykrytí výpadku příjmů ze sdílených daní, který dle predikce Ministerstva financí činí více než 1,089 miliardy korun. Zároveň rada navrhla vytvořit v rozpočtu rezervu na krytí případného dalšího výpadku v příjmech a úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.
Pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK hodlá kraj řešit příjmy plněnými nad rámec rozpočtu na rok 2020 ve výši 60 milionů korun, snížením výdajů letošního rozpočtu ve výši 988 milionů a zapojením zůstatků prostředků uspořených z minulých let ve výši 40 milionů korun.
„Úspory jsme hledali jak v provozních výdajích, a to napříč jednotlivými oblastmi, tak automaticky vyplynuly z nerealizovaných akcích, na které byla v rozpočtu naplánována podpora kraje (Olympijský festival, Vesnice roku atd.). Jak jsme avizovali, nechceme brzdit investice a tím i zaměstnanost v regionu, proto jsme si udělali revizi plánovaných akcí. Na základě toho jsme pak rozhodovali, které projekty podpoříme v plné výši a kde je možné přesunout financování do dalšího roku, aniž bychom tím ohrozili samotnou realizaci,“ vysvětlil hejtman Šimek.
Příjmy plněné nad rámec rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 zahrnují zejména vyšší očekávané příjmy v souvislosti s financováním projektů EU, příjmy z prodeje pozemků a vratky dotací provedené na základě finančního vypořádání. Kraj také přistoupí ke snížení výdajů na jednotlivé akce rozpočtu na letošní rok. Ve financování pak jde o zapojení zůstatků peněžních fondů Jihomoravského kraje z minulých let.
„Hodláme si dále také vytvořit rezervu na řešení koronakrize ve výši 282 milionů korun. Tato rezerva bude sloužit zejména ke krytí dalšího případného výpadku v příjmech a na úhradu zvýšených výdajů, které kraji v souvislosti s pandemií COVID-19 ještě vzniknou,“ dodal hejtman Šimek. Jedná se například o zvýšené výdaje na nákup ochranných pomůcek a prostředků a zvýšené výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje. Ty vznikly vlivem zvýšených kompenzací dopravcům z důvodu poklesu výnosů z jízdného.

foto JMKfoto JMK