Nákup postupnou fixací ceny zemního plynu se vyplatil, Jihomoravský kraj ušetří více než 25 milionů korun

Jihomoravský kraj nakoupil pro sebe a pro 207 svých příspěvkových organizací přes 134 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu na rok 2021, zemní plyn bude odebírán ve 440 odběrných místech. Centrální nákup realizovala, stejně jako v posledních 10 letech, krajem zřízená společnost CEJIZA, s.r.o. Aukce proběhla, tak jako v loňském roce, na Českomoravské komoditní burze Kladno.

„V letošním roce byl nákup poprvé uskutečněn s využitím tzv. „postupné fixace ceny“, kdy je finální cena dodávky zemního plynu stanovována až na základě cen dosažených zadavatelem v jednotlivých provedených tranších. Jihomoravský kraj tak byl jedním z prvních krajů, který se rozhodl pro tento progresivní postup, jenž má v soukromém sektoru již desetiletou tradici, a nutno říct, že to byla správná volba,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.

„Metoda nákupu formou postupné fixace ceny je podstatě pracnější, složitější a klade na zadavatele vyšší nároky než aukce za „pevné ceny.“ Je totiž potřeba průběžně sledovat situaci na trhu energií, získané informace pečlivě vyhodnocovat, pokusit se predikovat budoucí vývoj a podle toho volit co nejvhodnější den pro jednotlivé fixace ceny (tzv. tranše). Rozložení okamžiku rozhodného pro stanovení výsledné ceny do delšího časového období je však nespornou výhodou metody postupné fixace ceny, protože tak dochází k rozložení rizika provedení nákupu v nevhodný okamžik,“ uvedla Libuše Podolová, jednatelka společnosti CEJIZA, s.r.o.

Výše popsaným způsobem nákupu s postupnou fixací se Jihomoravskému kraji podařilo dosáhnout ceny 368 Kč/MWh zemního plynu v kategorii maloodběr a ceny 358,55 Kč/MWh zemního plynu v kategorii velkoodběr. To v celkovém objemu pro rok 2021 povede k úspoře cca 25,5 milionu korun oproti letošnímu roku.
foto JMK