Územní plán kraje čeká veřejné projednávání, bude v režimu on-line. Silnice 43 je na dosah

Jihomoravský kraj stojí před dalším důležitým krokem, na úterý 9. června 2020 je plánováno veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Do předem stanoveného procesu schvalování a projednávání tohoto důležitého dokumentu vstoupil v březnu vládou vyhlášený nouzový stav. Proto padlo v úvodu května rozhodnutí, že veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: http://www.publicwire.eu/regions/jmk/stream/stream.php
„Zásady územního rozvoje jsou strategickým dokumentem a na jeho podzimní schválení čeká celá jižní Morava. Především na konečnou podobu silnice 43 a na další dostavbu i modernizaci základní silniční a dálniční sítě,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček. Veřejnost se může aktivně do diskuze zapojit, v průběhu veřejného projednání má možnost pokládat dotazy telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 200 207.

„Rád bych ubezpečil občany našeho kraje, že jsme připraveni vyslechnout všechny námitky, připomínky a argumenty, které budou k tomuto dokumentu vzneseny. Jsem přesvědčený, že náš úřad dělá vše pro to, aby byly krajské zásady zpracovány přesně podle zákona, což již několikrát potvrdil soud, a jako takové budou na podzim předloženy k definitivnímu hlasování zastupitelům Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman kraje Bohumil Šimek.

Veřejným projednáním se rozumí veřejná prezentace návrhu územně plánovací dokumentace, kterou zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem. Obsah veřejného projednání při pořizování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje je rozdělen do dvou fází: první fázi tvoří odborné informování veřejnosti o obsahu návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, druhou fázi představuje veřejná diskuze založená na dotazech veřejnosti zodpovídaných pořizovatelem a projektantem.

Obě zmíněné fáze veřejného projednání jsou stejně důležité, a proto jim bude věnován srovnatelný časový prostor.
„Na všechny přijaté dotazy budeme odpovídat postupně s dodržením návaznosti na čas jejich položení. Každému volajícímu do veřejné diskuze je poskytnuta délka audiozáznamu 3 minuty. Všechny podrobnosti o veřejném projednání najdou lidé na úřední desce JMK, kde o postupu informujeme ve veřejné vyhlášce,“ uzavřel Maleček.