V Hustopečích vznikne nový domov pro seniory

Celkem 52 nových lůžek pro osoby, které mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost, přinese nový domov pro seniory v Hustopečích, jehož výstavbu schválili krajští radní. Rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení stavby – Domov pro seniory Hustopeče“ na své pondělní schůzi (25. května 2020).

Zařízení, jehož výstavba by měla být zahájena do konce letošního roku, vznikne v blízkosti Nemocnice Hustopeče na pozemku, který je v majetku kraje. Realizace projektu Domova pro seniory Hustopeče je součástí úvěrového financování ze strany Evropské investiční banky (EIB) s předpokládanými náklady na realizaci stavby ve výši cca 160 milionů korun bez DPH. Na generální dodávku stavby pak bude následně navazovat samostatná veřejná zakázka na dodávku gastronomického vybavení a samostatná veřejná zakázka na dodávku vybavení interiéru domova.

„Vybudováním nového domova pro seniory jako zařízení pro poskytování pobytových sociálních služeb osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, dojde k navýšení celkové kapacity těchto služeb na území Jihomoravského kraje. A to v oblasti, kde tyto služby dlouhodobě chybí. Domov pro seniory v Hustopečích bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, s plánovanou kapacitou 52 lůžek, vlastní kuchyní, prádelnou a prostorem pro rehabilitaci. Součástí stavby bude i vybudování vnitroareálové komunikace a 16 parkovacích stání,“ popsal podrobnosti náměstek hejtmana Petr Hýbler.