Jihomoravský kraj schválil v rámci třetí části výzvy dalších 177 žádostí o kotlíkové dotace

Celkový objem finančních prostředků na projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ je cca 134 milionu korun, nyní rada na svém zasedání 25. května 2020 schválila třetí část výzvy, a to celkem 177 žádostí za téměř 18 milionů korun. Výzva na kotlíkové dotace v rámci tohoto projektu byla vyhlášena 23. září 2019, žádosti pak byly přijímány od 24. října. Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun.

„Cílem nového projektu je, stejně jako tomu bylo u předchozích programů, snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji, prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do konce roku 2023 kraj předpokládá výměnu 1 350 stávajících kotlů s alokací přibližně 134 milionů korun. Musíme si uvědomit, že výměna nevyhovujících kotlů na pevná paliva je nezbytná. V tomto projektu již nebude podporována koupě automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu. Ostatní pravidla se nijak zásadně lišit nebudou,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„V rámci třetí výzvy bylo schváleno v první a druhé části celkem 853 žádostí za cca 89 milionů korun. Třetí projekt je poslední šancí, jak získat dotace na výměnu starých zdrojů tepla na tuhá paliva. Je hlavně potřeba připomenout, že za dva roky bude zakázáno topit kotly na tuhá paliva,“ konstatoval náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Konec příjmu elektronických žádostí byl stanoven na 30. září 2020, popř. při vyčerpání alokace. Projekt navazuje na ukončené programy s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“. V prvním programu bylo provedeno celkem 1 228 výměn kotlů za téměř 139 milionů korun, ve druhém bylo schváleno 1 282 žádostí, aktuálně je proplaceno 1 254 výměn za cca 126,5 milionů korun.