RRAJM přináší do regionu prostředky z Fondu malých projektů Rakousko-ČR

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) je tradičním správcem fondů přeshraniční spolupráce malých projektů a projektů typu „people-to-people“ již od roku 1997 z dob předvstupních programů CBC Phare. Za tu zprostředkovala jihomoravským veřejným subjektům jako jsou obce, školy, neziskové organizace, zájmové spolky apod. přes 210 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V současné době probíhá 9.kola Fondu malých projektů (FMP) a do konce roku 2022 mají jihomoravští žadatelé z FMP Rakousko-ČR prostřednictvím RRAJM získat dalších 24,5 milionu korun.

Dne 27. května 2020 proběhne 9. Regionální monitorovací výbor FMP, který bude rozhodovat o projektech předložených v rámci uzávěrky 18. března 2020. Další již 10. uzávěrka FMP je plánována na 24. září 2020 a již nyní probíhají konzultace prvních projektových záměrů do ní. Na měsíc červen RRAJM připravuje stejně jako v každém kole FMP další semináře pro potenciální žadatele v Brně, Břeclavi a Znojmě.

Podrobnosti naleznete v sekci: https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/  - aktuality, termíny apod.