Survival Kit poskytuje souhrn cenných informací pro všechny potenciální investory přicházející do kraje

Stejně jako v minulých letech, tak i pro rok 2020 proběhla aktualizace Survival Kitu, který je již od roku 2002 pravidelně vydáván za podpory Jihomoravského kraje Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy.

Survival Kit poskytuje souhrn cenných informací pro všechny potenciální investory přicházející do našeho regionu a usnadňuje jim tak orientaci v podnikatelském prostředí, ale také socio-ekonomický přehled a spoustu užitečných odkazů. Tradičně se na přípravě podílela také řada dlouholetých partnerů z několika oblastí (trh práce, účetnictví, daně, obchodní právo a další), díky čemuž je zajištěna vysoká odbornost uvedených textů.

Pro letošní vydání proběhla obměna nejen obsahu, ale také podoby Survival Kitu. Doposud byla plná verze vydávána v tištěné i elektronické podobě. Pro distribuci aktuálního vydání byl vytvořen nový koncept, kdy je plná verze dostupná v elektronické podobě na webu https://survival.rrajm.cz/en/ . V tištěné formě je nově k dispozici booklet v anglickém jazyce informující o obsahu Survival Kitu a jeho umístěním na webových stránkách. Webová prezentace Survival Kitu i booklet jsou vyvedeny v novém grafickém vizuálu vytvořeném v rámci nového konceptu. Rozhodnutí upustit od tisku plné verze vychází ze zpětné vazby od uživatelů Survival Kitu, kdy většina z nich uvedla, že využívá spíše elektronickou verzi pro její kompaktnost a možnost efektivnější práce s množstvím uvedených informací (Zastoupení Jihomoravského kraje v EU, Welcome Office CEITEC, Cizinci JMK).

Jak zmínil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula: „Publikace spadá mezi aktivity podpory atrakce nových a udržování stávajících investorských záměrů v Jihomoravském kraji, což má jednoznačně pozitivní účinek při znovunastartování ekonomiky regionu v době krize“.

Více informací a plné znění Survival Kitu v českém a anglickém jazyce naleznete na webu: https://survival.rrajm.cz/en/  .

foto JMK