Rekapitulace nouzového stavu v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj byl stejně jako ostatní kraje v nouzovém stavu z velké části závislý na centrálních dodávkách. Od počátku koronavirové epidemie byl zejména v roli koordinátora distribuce a k těmto účelům průběžně aktualizoval informace o stavu osobních ochranných prostředků v jednotlivých oblastech (nemocnice, poskytovatelé zdravotních služeb, domovy pro seniory, poskytovatelé sociálních služeb, doprava, školství). Celkem Jihomoravský kraj přijal z centrální distribuce, získal darem nebo nakoupil ze svého rozpočtu po dobu trvání nouzového stavu cca 850 tisíc kusů respirátorů, 5,5 milionu roušek, 3,8 milionu párů rukavic, 87 tisíc ochranných obleků, 105 tisíc brýlí, 108 tisíc odběrových a testovacích sad, 12 tisíc litrů dezinfekce a jednotky tisíc dalších ochranných prostředků. „Nouzový stav skončil, my se snažíme poučit z uplynulých měsíců a postupně si vytváříme zásobu ochranných prostředků. Během nouzového stavu jsme pro operativní zajištění potřebného zboží využívali zejména výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Aktuálně nastavujeme náš dynamický nákupní systém pro stabilní okruhu dodavatelů, kteří budou v budoucnu schopni efektivně a včasně zásobovat kraj a jeho příspěvkové organizace ochrannými pomůckami v souladu se zákonem,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Ochranné prostředky z centrální distribuce od MV a MZČR byly rozděleny jak pro nemocnice zřizované krajem či městy, soukromá zdravotnická zařízení, tak i do sociálních služeb. Poskytovatelé zdravotních služeb byli krajem zásobováni prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zejména sociální služby saturoval kraj mimo jiné z materiálu, který si nakoupil ze svého rozpočtu nebo dostal darem od soukromých firem (respirátory a roušky) a jednotlivých dobrovolných iniciativ (šití textilních roušek). Samozřejmě se i v této době kraj potýkal s množstvím spekulativních nabídek, a proto byly vybírány jen takové, které nabízely ochranné prostředky ověřené a funkční a za pro kraj přijatelnou cenu.

Náklady z rozpočtu Jihomoravského kraje vynaložené v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru činí k datu ukončení nouzového stavu přibližně 28 milionů Kč.
Z této částky jsou nejvýznamnější následující položky:
- dezinfekční prostředky a suroviny na výrobu dezinfekce: 1.100.000 Kč
- respirátory, ústenky, bavlněné roušky: 18.000.000 Kč
- další ochranné pomůcky (obličejové štíty, ochranné brýle, rukavice, ochranné obleky): 1.700.000 Kč
- plicní ventilátory, koncentrátory kyslíku: 6.100.000 Kč
- lehátka, přikrývky, lůžkoviny: 500.000 Kč

Krizový štáb Jihomoravského kraje pod vedením hejtmana Bohumila Šimka byl po dobu nouzového stavu postaven před úkoly a problémy z nejrůznějších oblastí. Řešil nejen centrální distribuci osobních ochranných prostředků (OOP), ale také například školská zařízení pro potřeby zaměstnanců IZS, kapacitu lůžek ve zdravotnických zařízeních, připravenost sociálních zařízení, nedostatek odběrových sad, kapacity odběrových míst a akreditovaných laboratoří, repatriace, problematiku pendlerů, kontroly na hraničních přechodech, realizaci chytré karantény apod. V průběhu nouzového stavu bylo také vydáno celkem 21 rozhodnutí hejtmana o nařízení vykonávání péče o děti a mládež, tři rozhodnutí o nařízení regulace způsobů řízení a organizace dopravy, 474 rozhodnutí o nařízení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci.
Jen dva dny před ukončením nouzového stavu zasedl 15. května Krizový štáb Jihomoravského kraje naposledy. „Obce s rozšířenou působností budou zajišťovat distribuci již dodaných ochranných prostředků praktickým lékařům až do 29. května a zajití také následné vrácení nevydaných OOPP zpět. Platí, že od ukončení nouzového stavu bude kraj saturovat ochrannými prostředky pouze krajem zřizované organizace, a to v případě potřeby. Zatím máme aktuální informace například z našich nemocnic, že tohoto materiálu mají dostatek. Dále jsme jako štáb uložili úkol aktualizovat Krizový plán JMK v části, která se zabývá postupy pro řešení krizové situace „Epidemie – hromadné nákazy osob“. Nadále bude samozřejmě jednat Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje, a to podle vývoje epidemiologické situace,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.
Jak následně dodal, samotný kraj je ve věci nákupů a pořizování OOPP v období po ukončení nouzového stavu připraven. Rada kraje již 27. dubna 2020 schválila dynamický nákupní systém (DNS) na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek po ukončení tohoto krizového období. „Dynamické nákupní systémy Jihomoravský kraj dlouhodobě využívá pro nákupy kancelářských potřeb, reklamních předmětů, výpočetní techniky a tak dále. Nyní zavádíme systém také pro nákupy ochranných zdravotnických pomůcek. Během nouzového stavu kraj pro operativní zajištění potřebného zboží využíval zejména výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Zavedením dynamického nákupního systému by měl být zajištěn stabilní okruhu dodavatelů, kteří budou schopni efektivně a včasně zásobovat kraj a jeho příspěvkové organizace ochrannými pomůckami v souladu se zákonem,“ konstatoval Bohumil Šimek.
Mezi výhody DNS patří možnost nakupovat operativně (ve srovnání s jinými zadávacími postupy), dle aktuálních potřeb a za aktuální ceny. Navíc je na rozdíl od rámcové dohody či klasické smlouvy neustále otevřený novým dodavatelům, umožňuje tedy zapojení i dodavatelům, kteří jsou v současné době zcela vytížení či si aktuálně nejsou jistí svými možnostmi do budoucna.
Zboží, které bude cestou DNS pořizováno, budou roušky a respirátory, ochranné obleky, štíty, rukavice, návleky a dezinfekce. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány dle aktuálních potřeb JMK a jeho příspěvkových organizací. Rada odsouhlasila zavedení DNS na dobu 12 měsíců.
Aktuálně má Jihomoravský kraj dostatečnou zásobu ochranných prostředků na budoucí období, součástí této rezervy jsou také různé dary (CEITEC, partnerské regiony Čínské lidové republiky, soukromé subjekty atd.)
Informační krizová linka - celkem 1704 hovorů vyřídilo v uplynulém období nouzového stavu 37 operátorů prostřednictvím Informační krizové linky Jihomoravského kraje (JMK). Linka fungovala od 13. března 2020 a její činnost byla ukončena 15. května 2020.
Bezplatná Informační krizová linka JMK měla zřízeno pracoviště v prostorách brněnského sídla krajského úřadu a mohla být obsluhována třemi operátory současně. Obsluhovali ji jak speciálně proškolení zaměstnanci krajského úřadu, tak členové Českého červeného kříže a Vodní záchranné služby.

 

Podrobný přehled činnosti Informační krizové linky JMK ZDE (docx)