Po dobu nouzového stavu se vybrané školy v kraji staraly o 364 dětí zaměstnanců ze složek IZS, sociální oblasti a dalších profesí

V souvislosti s ukončením nouzového stavu byla zastavena také činnost celkem 23 mateřských a základních škol určených v tomto čase v Jihomoravském kraji k výkonu péče o děti rodičů z řad zaměstnanců IZS, pracovníků v sociální oblasti a dalších vybraných profesí.

Tyto určené školy poskytovaly v době od vydání usnesení vlády z 15. března 2020 až do ukončení nouzového stavu (17. května 2020) služby dětem ve věku od 3 do 10 let (v Jihomoravském kraji od 3 do 13 let). Celkem byla tato péče v kraji poskytnuta 364 dětem mateřských a základních škol (konkrétně 229 dětem mateřských škol, 133 dětem 1. stupně ZŠ a 2 dětem 2. stupně ZŠ).

V samotném Brně byly uvedené služby z tohoto počtu poskytnuty v pětici určených škol (ve 4 školách a v jednom středisku volného času – Lipka), docházelo do nich celkem 128 dětí.

------
V souladu s metodikou k usnesení vlády č. 219 ze dne 15.3.2020 bylo rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje určeno pro vykonávání nařízení péče o děti 23 škol. Nabídka určených škol se 28. 4. 2020 rozšířila o 2 školy v ORP Ivančice. V pondělí 11. 5. 2020 došlo ke změně v nabídce určených škol v Hodoníně. Zde byla k výkonu péče o děti určených zaměstnavatelů původně pověřena Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace. Z kapacitních důvodů je však pro tuto školu nerealizovatelné souběžné provádění výkonu péče o děti určených zaměstnavatelů a předškolního vzdělávání dětí MŠ. Město Hodonín jako náhradu za MŠ navrhlo Základní školu Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvkovou organizaci.

Seznam škol ZDE (xls).