Informace č.j.: JMK 44604/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 44604/2008                S-JMK 44604/2008 OKP                Krásná/541651233               10. 4. 2008
 
 
„Stále schází porovnání variant“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
            dne 2. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – stále schází porovnání variant“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku radní stále schází porovnání variant dálnice z Brna do Vídně. Požadujeme předat veškerou korespondenci s
a) Ministerstvem dopravy,
b) ŘSD,
c) Městem Mikulov,
d) městem Břeclaví,
e) zpracovateli porovnávacích studií variant dálnice z Brna do Vídně
ve věci porovnání variant spojení Brna a Vídně, a to za období od 1.9.2007.
Nepožadujeme v článku citovanou vyhledávací studii HBH.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová a faxová, obdržená i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                          DIČ                             Telefon                    Fax                          E-mail                                                              Internet
70888337             CZ70888337               541651233               541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz