4. 10. 2006 Podpis dohody s provincií Utrecht

Podpis dohody o spolupráci s provincií Utrecht

Ve středu 4. října byla v Utrechtu podepsána Dohoda o spolupráci mezi nizozemskou provincií Utrecht a Jihomoravským krajem (JMK). Dohoda, kterou podepsali náměstek hejtmana JMK Václav Horák a náměstek královského komisaře provincie Utrecht J. P. J. Lokker, navazuje na memorandum, jež oba regiony podepsaly v roce 2003, a vyjadřuje zájem obou stran spolupracovat. Text dohody schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 21. září 2006. Prioritními oblastmi spolupráce je životní prostředí (zejména ochrana před povodněmi) a kultura (především péče o kulturní památky a vzájemné kulturní výměny). Utrechtská strana má rovněž zájem o společný projekt, v jehož rámci by se daly získat prostředky z EU. Politickou delegaci v čele s náměstkem hejtmana Václavem Horákem a členem Rady JMK Milošem Šifaldou doprovázela také skupina vedoucích úředníků Krajského úřadu JMK, kteří jednali se svými kolegy z úřadu provincie Utrecht o konkrétních projektech spolupráce pro rok 2007.