foto 1 foto 2

Aktualizace č.2 ZÚR JMK

 Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje


Do listinné podoby Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje lze nahlédnout na adrese:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

zasedací místnost 7A

 a

Městský úřad Břeclav
Odbor stavební a životní prostředí, oddělení úřadu územního plánování
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

2. patro, dveře č. 225

 

  

 

NÁVRH AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK pro veřejné projednání
 

TEXTOVÁ ČÁST

I. Výrok (pdf, 2,5MB)

II. Odůvodnění (pdf, 2,5MB)

 

GRAFICKÁ ČÁST

VÝROK

I.2. Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES (pdf, 2,3MB)

I.4. Výkres VPS opatření a asanací (pdf, 2,3MB)

ODŮVODNĚNÍ

II.1.  Výkres širších vztahů (pdf, 3,8MB)

II.2. Koordinační výkres (pdf, 3,6MB)

II.3. Srovnávací výkres ploch a koridorů včetně ÚSES (pdf, 3,1MB)

 

ZPRACOVATELSKÝ KOLEKTIV (pdf, 97 kB)

 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Termín k podání námitky/připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR JMK je do 23.06.2020 24:00 hodin.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (pdf, 259 kB)