Aktualizace č.2 ZÚR JMK

 Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 17.9.2020 a nabyla účinnosti dne 31.10.2020.

 

výpis usnesení 

 

záznam o účinnosti

 


Do Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje lze nahlédnout na adrese:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno


 

 

AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK
 

  

NÁVRH AKTUALIZACE č.2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK pro veřejné projednání 

 

 

Rozsudky k Aktualizaci č.2 ZÚR JMK: