Jihomoravský kraj pozastavil přidělování financí z krajských dotačních titulů do září

S ohledem na vývoj ekonomické situace v souvislosti s epidemií koronaviru jednala krajská rada o jednotlivých krocích, které by měly řešit propad daňových příjmů. Ten je v případě Jihomoravského kraje odhadován na jednu miliardu korun.

 „Na základě našich odhadů a také podle oficiální predikce Ministerstva financí ČR z konce minulého týdne by měl být ekonomický propad ve sdílených daních ve výši 10, 9 procenta, což v případě našeho regionu je zhruba třičtvrtě miliardy korun. Dále musíme počítat se zvýšenými výdaji ve zdravotnictví nebo v dopravě. Aktuálně jsme proto oslovili vedení obcí a měst společně s ostatními žadateli o finance z krajského rozpočtu, aby se pokusili přehodnotit své požadavky a omezit je na nezbytně nutné. V souvislosti s tím se vedení kraje rozhodlo pozastavit všechny krajské dotační tituly, a to do září letošního roku. O jednotlivých výdajových položkách krajského rozpočtu budeme jednat v červnu. Následně pak i s ohledem na další vývoj ekonomické situace budeme moci rozhodovat o jednotlivých investicích, dotačních titulech i individuálních dotacích. V tomto duchu jsem také dnes informoval zástupce všech politických klubů krajského zastupitelstva,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Zároveň kraj také instruoval své příspěvkové organizace, aby přehodnotily své rozpočty a hledaly finanční rezervy. Revize krajského rozpočtu bude muset jednak reflektovat aktuální ekonomický vývoj, ale zároveň musí podpořit takové projekty, které posílí regionální ekonomiku a zaměstnanost, a také ty, které jsou například z větší části kofinancovány z jiných zdrojů.