Rada kraje schválila dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek po ukončení nouzového stavu

Zajistit efektivní a včasné zásobování ochrannými pomůckami pro krajský úřad a příspěvkové organizace kraje i po ukončení nouzového stavu – to si klade za cíl dynamický nákupní systém na dodávku ochranných zdravotnických pomůcek (DNS). Rada Jihomoravského kraje na své pondělní schůzi (27. dubna 2020) schválila zahájení zadávacího řízení na příslušnou nadlimitní veřejnou zakázku.

„I po ukončení nouzového stavu bude potřeba zásobovat ochrannými pomůckami úřad a jeho příspěvkové organizace a zajistit jejich nákup v souladu s platným zákonem. Rada tedy dnes odsouhlasila zavedení dynamického nákupního systému na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek, jehož účelem je zajistit stabilní okruh dodavatelů schopných dodávat tento druh zboží a dále tak snižovat nebezpečí šíření nákazy koronavirem COVID-19. Výhodou systému je možnost pořizovat předmětné zboží dle aktuálních potřeb, za aktuálních podmínek a zároveň umožňuje zapojení dodavatelů po celou dobu jeho trvání,“ vysvětlil důvod zavedení systému hejtman Bohumil Šimek.

Zboží, které bude cestou DNS pořizováno, budou roušky a respirátory, ochranné obleky, štíty, rukavice, návleky a dezinfekce. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány dle aktuálních potřeb JMK a jeho příspěvkových organizací. Rada odsouhlasila zavedení DNS na dobu 12 měsíců. Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání DNS, činí 250 milionů korun (bez DPH). Tento limit byl stanoven na základě zkušeností krajského úřadu s krizovými nákupy v době trvání nouzového stavu a aktuálních informací o spotřebě ochranných pomůcek z jeho příspěvkových organizací.

Aby byla zajištěna pružnost a operativnost při zadávání veřejných zakázek v DNS, svěřila rada kraje hejtmanovi a svým jednotlivým členům (pověřeným zabezpečováním úkolů v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury a památkové péče, dopravy a školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region) možnost samostatného právního jednání za Jihomoravský kraj, které souvisí se zahájením zadávání a zadáním veřejných zakázek v DNS do výše 5 milionů korun (bez DPH).