Pokračuje distribuce osobních ochranných prostředků, průběžně testují zaměstnance sociálních služeb

Jihomoravský kraj v průběhu posledního týdne a také dnes ráno (středa 15. dubna 2020) obdržel postupně další zásilky různých druhů osobních ochranných prostředků z centrální distribuce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra ČR.

Dnes v odpoledních hodinách proběhne standardním způsobem prostřednictvím Hasičského záchranného sboru JMM jejich distribuce do jednotlivých zdravotnických zařízení v kraji a také na obce s rozšířenou působností. Celkem se jedná o 21 tisíc respirátorů FFP2 pro soukromé ordinace, 605 tisíc roušek, 358 tisíc párů rukavic a 24 tisíc ochranných brýlí pro nemocnice i soukromé ambulance. Dále pak tato zavážka obsahuje ochranné obleky a štíty pro nemocnice a 16 tisíc rychlotestů na COVID-19 pro praktické lékaře.

„Jak jsme již avizovali, v posledních dnech nám postupně přicházely různé dodávky OOP od jednotlivých ministerstev a na krizovém štábu a také po video konferenci se starosty obcí s rozšířenou působností jsme se rozhodli distribuovat až dnes a rozdělit tak naráz významnější množství ochranných prostředků. Zároveň průběžně od 16. března probíhá také zásobování sociální oblasti ochrannými prostředky. K dnešním dni jsme vydali již: 379 tisíc roušek, 47 tisíc respirátorů, 145 tisíc párů rukavic, dále ochranné obleky a štíty, brýle, návleky na boty a v posledních dnech to bylo také 20 tisíc rychlotestů pro vyšetření personálu v pobytových sociálních službách na COVID-19. Mám aktuální zprávu od pana náměstka Šlapala, že dnes proběhlo testování 59 zaměstnanců v Centru služeb pro seniory v Kyjově, všechny s negativním výsledkem. Ke konci tohoto týdne budeme ještě vydávat dalších 168 tisíc roušek, 45 tisíc párů rukavic. Jihomoravský kraj zásobuje sociální služby pravidelně každý týden a nyní jsou jejich požadavky pokryty cca na 14 dnů,“ řekl k distribuci ochranných prostředků hejtman Bohumil Šimek.