Před svátky se uskutečnilo další jednání Krizového štábu JMK

Ve čtvrtek 9. dubna 2020 se v Brně uskutečnilo další jednání Krizového štábu Jihomoravského kraje. O jeho výsledcích přinesli informace hejtman Bohumil Šimek a ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek.

„Kromě aktuální epidemiologické situace byl krizový štáb informován i o dobře fungující spolupráci při transportech pacientů mezi jednotlivými nemocnicemi v regionu a dále probíhajícím testování jak na odběrných místech, tak v domácnostech za pomoci sanitek IZS JMK a Armády ČR. Dále jsme jednali o možnostech navýšení počtu testovaných a zároveň vyhodnocených vzorků. V kraji je možné vyhodnocovat odebrané vzorky na čtyřech místech (FN Brno, FN Svatá Anna, IFKOR, Medela), a to v celkové denní kapacitě asi 450 až 500. Snaha je o navýšení kapacity. Jednali jsme také o možnostech otevření dalšího odběrového stanu u Nemocnice Znojmo, a to mimo jiné s ohledem na žádost starostů Znojemska. Dohodli jsme se, že bychom k tomuto kroku přistoupíme v úterý po Velikonocích. Krajský koordinátor informoval štáb o tom, že probíhá centrální monitoring kapacity lůžek akutní péče v nemocnicích v kraji, a to jak pro pacienty COVID-19, tak i pro ostatní akutní pacienty. Tyto informace shromažďuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR). Co se týká přípravy kapacit pro případné COVID-19 pacienty z řad seniorů z pobytových služeb, naše nemocnice připravují případná lůžka v rámci svých možností. Nově se nesmí jednat o lůžka akutní péče, ale o lůžka následné péče. Hledáme samozřejmě kapacity i v jiných objektech. Náměstek hejtmana Marek Šlapal informoval o kapacitě 373 lůžek pro izolaci seniorů, kteří by onemocněli koronavirem přímo v domovech pro seniory v rámci Jihomoravského kraje včetně Brna. Co se týká distribuce ochranných prostředků, dnes jsme rozvezli OOP pro řidiče IDS JMK a v nejbližších hodinách zásobíme i oblast pohřebnictví a krematorií. Do ostatních oblastní budeme s největší pravděpodobností distribuovat po Velikonocích. Hasičský záchranný sbor informoval, že od příštího týdne bude mít připravený tým na plošnou dezinfekci prostor, například v domovech důchodců a podobných zařízeních. Protože jsme na štábu hovořili také o uvolnění některých opatření v nejbližších dnech, rád bych apeloval na naše občany, aby nepodléhali pěknému počasí o Velikonocích a nesdružovali se ve velkých skupinách na rekreačních místech a sportovištích a samozřejmě dále dodržovali nošení roušek na veřejnosti. Ještě nejsme v takové situaci, abychom mohli riskovat zdraví svoje a svých nejbližších. I přesto bych rád využil této příležitosti a popřál lidem v rámci možností klidné Velikonoce a znovu poděkoval všem zdravotníkům, pečovatelům, hasičům, starostům a ostatním, kteří i v tyto svátky budou pracovat,“ řekl po jednání krizového štábu hejtman Bohumil Šimek.

Ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek k chytré karanténě informoval: „Dnes máme podle projektového plánu po zaškolení uživatelů, včetně mediků Armády České republiky a začneme testovat a využívat při epidemiologických šetřeních po souhlasu občanů i mapových podkladů a dat od mobilních operátorů. Dnešním dnem se také rozbíhá spolupráce na projektu s dalšími krajskými hygienickými stanicemi z Olomouckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Zbývající kraje budou do systému uvedeny dle itineráře po velikonočních svátcích. Na všechny kraje míří posily již proškolených mediků armády, stejně tak výjezdové týmy armády budou do jednotlivých krajů nasazovány postupně také. Ředitelé KHS byli dnes na ranní videokonferenci se zástupci MZ ČR, Vlády ČR, ÚZIS a vývojového týmu projektu chytrá karanténa informováni o usilovném nasazení vývojářů na propojení trasovacího call centra s ostatními využívanými informačními systémy.“

Další jednání krizového štábu je stanoveno na úterý 14. dubna v 10:00.