Nemocnice Hodonín má nový skiagrafický rentgen

Za účasti radního pro zdravotnictví Jihomoravského kraje Milana Vojty byl v krajské Nemocnici TGM Hodonín (NTMG) ve čtvrtek 2. dubna 2020 slavnostně uveden do provozu moderní skiagrafický rentgen za 9,4 milionu korun.

Přístroj na tamní Skiagrafické pracoviště Radiodiagnostické oddělení NTGM pořídilo zařízení z peněz Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem hodonínské nemocnice. V kompletním „balíčku“ nového přístrojového vybavení pracoviště je také mobilní RTG přístroj.

"Peníze na tuto akci jsme poskytli v době, kdy ještě koronavirus nebyl tématem po shánění peněz, a tento přístroj se nám podařilo vysoutěžit k naší velké spokojenosti. Jsem si vědom, že odteď to bude s financemi trošku horší, ale investovat nemůžeme přestat. Je to potřeba, v nemocnicích je každá investice nutná pro vás, ale i pro pacienty," uvedl krajský radní Milan Vojta.

Investici velmi vítá také ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík. „Skiagrafická vyšetření na takových přístrojích jsou velmi sofistikovaná, našim pacientům usnadní v tomto směru do značné míry lékařskou péči. Jsou vhodná pro zobrazení skeletu, ale i na celkové zobrazení orgánů, především hrudníku s plícemi, břicha a dále malé pánve. Systém také umožňuje zhotovit dlouhé snímky celé páteře a dolních končetin Jakoukoli finanční podporu kraje vedoucí ke zvyšování komfortu směrem k pacientům proto vždy velmi vítáme,“ uvedl Tesařík. Součástí této akce je i rekonstrukce zázemí pro zdravotníky za zhruba 250 tisíc Kč.

Nemocnice TGM Hodonín je jednou z páteřních krajských nemocnic, je spádová pro 60 tisíc lidí z Hodonínska. Poskytuje široké spektrum ambulantní i hospitalizační péče, ročně provede téměř 9 tisíc hospitalizací. Ve spolupráci se specializovanými pracovišti FN Brno a MOU Brno se tamní lékaři specializují na náročné onkologické operace trávicího ústrojí, přičemž dosahují velmi malého procenta komplikací. Pacient je zde navíc operován do 4 týdnů od zjištění karcinomu. Klientům všech zdravotních pojišťoven nabízí také bariatrické operace u morbidní obezity, prováděné špičkovým 3D laparoskopem. Jako jediná nemocnice zřizovaná Jihomoravským krajem provádí již několik desítek let implantace trvalých kardiostimulátorů. Nemocnice TGM Hodonín má více než 500 zaměstnanců. Svým pacientům nabízí 22 specializovaných ambulancí a celkem 200 lůžek. V roce 2018 spustila jako jedna z mála nemocnic v kraji pilotní projekt paliativní péče, tedy komplexní péči pro umírající pacienty. Pacientům nabízí jako službu výběrový jídelníček, svým zaměstnancům pak také ojedinělý zaměstnanecký benefit – firemní miniškolku.